Exempel på möbelsignering

Ett annat exempel på regelmässig signering återfinner vi på möbler, företrädesvis stolar, tillverkade i Lindome by i Halland under 17- och 1800-talet. Lindomestolarnas signaturer består vanligen av tre inbrända bokstäver vilka utgör stolmakarnas initialer. Den sista bokstaven är nästan alltid "S" med betydelsen "son". Signaturen OES kan betyda Olof EriksSon. Vi vet inte säkert varför snickarna i Lindome signerade sina stolar. Möjligen var det för att hålla reda på hur många stolar de skulle ha betalt för, när de hade gemensam transport till staden


Fram till skråväsendets upphörande 1846 så är det uteslutande snickarmästarnas namn alternativt initialer som används, i förkommande fall då tillsammans med ämbets- eller hallrättsstämplar.

Från och med mitten av 1800-talet så finns det årligen utkommande adresskalendrar för Stockholm, vanligen försedda med yrkesregister, något som gör det lätt att identifiera och tidsbestämma tillverkaren av påmärkta möbler från 1800-talets andra hälft. Rent allmänt så är det emellertid ovanligt med påmärkta möbler från denna period men i förekommande fall så kan påklistrade fraktgodsetiketter medverka till att identifiera tillverkaren.

Även om det förekommer brickmärkta möbler under 1800-talets andra hälft så är det först en bit in på 1900-talet vi återfinner möbler med ursprungsmärkning, oftast då i form av brickor med företagets namn och adress.

Åter