Möbelindustrins utveckling

I början av 1900-talet introducerades elektricitet i all större omfattning något som kom att ha stor betydelse för den tidiga möbelindustrins vidare utveckling. Verksamheten vid Edberg’s snickeri i Stockholm under perioden 1865-1926 illustrerar på ett tydligt sätt brytningstiden mellan hantverk och industri. Enligt bevarade handlingar fanns vid verkstadens nedläggning bl.a. kratsmaskin, stämmaskin, fräsmaskin och sannolikt också diverse hyvelmaskiner.


Det är här intressant att lyfta fram det faktum att parallellt med etableringen av alltmer mekaniserade och växande möbelindustrier som Svenska Möbelfabrikerna i Bodafors och NK’s verkstäder Nyköping det i Stockholm långt in på 1950-talet, framförallt i Stockholm, fanns mer traditionellt arbetande snickarmästare. En av dom var Hjalmar Jackson (1916-1956) vilken allmänt betraktas som 1900-talets mest framstående möbelhantverkare med tillverkning av möbler och inredningar till bl.a. till Stockholms Stadshus, M/S Kungsholm och Svenska Tändsticksbolaget AB. Hjalmar Jackson satt för övrigt parallellt med sin verksamhet i Stockholm i Svenska Möbelfabrikernas styrelse fram till 1932, vilket indikerar att det förekom samverkan mellan industrin och de mer traditionellt arbetande verkstäderna.

Detta ska också förstås som att industrin - trots nya moderna material och tillverkningsprocesser - fortfarande var beroende av medarbetare med traditionella hantverkskunskaper. Relativt omfattande manuell slutbearbetning var vanlig åtminstone fram till att industriellt framställda skivmaterial fr.o.m. 1950-talet blir allt vanligare i svensk möbelproduktion. Som kuriosa, men också som ett exempel på möbelbranschens konservativa hållning när det gäller ”nymodigheter”, kan nämnas att Edward Barnsley’s berömda verkstad i England elektrifieras så sent som på 1950-talet!
Det är för övrigt intressant och glädjeväckande att efterfrågan på traditionellt skolade möbelhantverkare under senare tid ökat även i industriella sammanhang, framförallt då när det gäller produktutveckling men också produktionsplanering.    

Åter