Självständig yrkesgrupp

Även om yrkesbenämningarna möbelritare och möbelarkitekt förekom i samband med möbelindustrins framväxt under slutet av 1800-talet är det först fr.o.m. 1930-talet som möbelarkitekter kom att etablera sig som en ny och självständig yrkesgrupp.


Stora företag som Nordiska Kompaniet och Svenska Möbelfabrikerna insåg tidigt betydelsen av god formgivning och hade periodvis ett tiotal möbelarkitekter knutna till sina respektive verksamheter, bl.a. då välkända namn som Axel Einar Hjort, Oscar Nilsson och Carl Malmsten.

Mindre företag förlitade sig antingen på kreativa verkmästare alternativt en eller två arkitekter. Exempel på företag som i första hand använde interna medarbetare är Bröderna Wigells Stolfabrik i Malmbäck och exempel på företag som förlitade sig i huvudsak på en arkitekt var Hagafors Stolfabrik vars möbler under en längre period, parallellt med tillverkning av traditionella pinnstolar, ritas av Nils-Erik Fryklund. Många möbelarkitekter kom att arbeta för ett flertal företag, särskilt flitig var Svante Skogh som arbetade för ett femtontal företag, bl.a. Seffle Möbelfabrik, idag String Design AB.

Åter