Sveriges äldsta möbelfabriker

Hagafors Stolfabrik (SMI medlemsnr. 113) i Svenarums socken grundad 1863 brukar framhållas som Sveriges äldsta möbelfabrik. En anledning är att man var först med att nyttja vattenkraft. Allt eftersom mekaniserades produktionen genom installation av maskiner i allt högre grad och Hagafors fick snart efterföljare, bl.a. Bröderna Wigells Stolfabrik år 1878 i närliggande Malmbäck (SMI medlemsnr. 206). Vid denna tidpunkt så möter vi också för första gången ”fabrik” i företagsnamnen. Ett tidigt exempel är Oscar Edv. Ekelunds Snickerifabriks AB etablerat 1880 i Virserum.

För att tillgodose efterfrågan på ekmöbler i nyrenässansstil etableras runt sekelskiftet 1900 och de närmast följande decennierna, företrädesvis i Småland men också i Skåne, ett betydande antal ”ekmöbelfabriker” där inslagen av maskinell bearbetning ökar i takt med produktionens omfattning, bl.a. August Perssons Ekmöbelfabrik i Bjärnum som 1915 är först i området att använda elektrisk kraft
(SMI medlemsnr. 214).

Smålands dominans när det gäller industriell möbeltillverkning kan också utläsas av det faktum att inte mindre än 463 av SMI:s genom åren totalt 622 medlemmar är småländska, jämfört med endast ett 10-tal Stockholmsbaserade medlemsföretag.

Åter