Ursprungliga stämpeln

SMI:s historia är väl dokumenterad i ”100 år med svenska möbler: från snickeri till möbelindustri” (Arwidson, 2006). En i möbelsammanhang välkänd stämpel är den runda stämpel som sedan 19XX? användes av medlemmar i Sveriges Möbelindustriförbund (SMI), men varken hos Arwidson eller i andra källor finns uppgifter om när denna stämpel började användas eller upphörde att användas. Den ursprungliga stämpeln är en rund svart bläckstämpel med förbundets initialer SMI och företagets medlemsnummer antingen under, vilket tycks vara vanligast, eller inuti cirkeln. I förekommande fall finns också ett modellnummer placerat i anslutning till stämpeln.


Stämpeln kan betraktas som en kvalitetsstämpel. Avsaknaden av företagsnamn var ett sätt att anonymisera tillverkaren initierat av möbelhandeln med argumentet att anbringande av fabrikantens namn skulle kunna innebära att presumtiva kunder i större omfattning valde att köpa möbler direkt från tillverkaren.

1946 års stora möbelutredning anför följande gällande siffermärkningen:
”Enligt uppgift från möbelhandeln finns för närvarande på varje möbel diskret anbringad en code-siffra, som anger fabrikanten, och man har låtit förstå att möbelhandelns kunder kan begära att få se den förteckning som finns över de fabrikanter, som code-siffrorna representerar. Det torde emellertid vara mer en teoretisk möjlighet än en faktisk. Flertalet kunder har ingen aning om att möblerna är siffermärkta. Inte heller skulle en allmännare vetskap härom betyda något för kvalitetskontrollen.”
(1946 års möbelutredning, s. 167).

1948 utfärdar Kungl. Maj:t (”Kunglig Majestät”) föreskrifter om märkning och etikettering av möbler där man fastställer att medlemmarna av Sveriges Möbelindustriförbund ”redan ha av förbundet fastställda medlemsnummer, få tillämpa dessa”.

Åter