Käll- och litteraturförteckning

Tryckta källor

Andrén, Erik (1973). Snickare, schatullmakare och ebenister i Stockholm under skråtiden. Stockholm:

Arrhenius, Lilly (1957). Svensk heminredning: Swedish design. Stockholm: Vepe

Arwidson, Bertil (2006). 100 år med svenska möbler: från snickeri till möbelindustri. Stockholm: Svensk byggtjänst

Berglund, Erik (1997). Tala om kvalitet: om möbelmarknaden och brukarorienterad produktutveckling. Västerljung: Axplock

Carlsson, Daniel (1907). Svenske möbelsnickaren: 60 planscher enklare möbler i bestämd skala jämte beskrivande text. Stockholm: Chelius

Eklund Nyström, Sigrid (1992). Möbelarkitekt på 1930-talet: om inredningsfirman Futurum och hur en ny yrkesgrupp etablerar sig. Diss. Stockholm : Univ.

Eklund Nyström, Sigrid & Nyström, Bengt (2008). Svenska möbler under femhundra år. Stockholm: Natur & kultur

Grahn, Magnus (2011). Möbelrike i tiden: om historiebrukets betydelse för identifikationsprocessen i en näringslivsregion. Licentiatavhandling Lund : Lunds universitet, 2011


Muntliga källor

Margareta Bisset, f.d. anställd TMF, telefonsamtal 20-06-08
Ingvar Wadskog, Karl Andersson & Söner, telefonsamtal 20-06-10
Mats Eriksson, Sandsjö Hembygdsförening
Åke Axelsson, AB Gärsnäs
Johan Sjöberg, Möbelriket

Henschen Ingvar, Ingegerd & Blomberg, Sten (1961-1962). Svenskt möbellexikon. Malmö: Norden

Martinius, Birgitta (2012). Stolar från Lindome: 1740 till 1850. Västerås: Ica

Siesing, Andreas (2015). Svenska möbler: folkhemsform i ull, jakaranda, furu och bok : 1949-1970. Stockholm: Atlantis

Sjöberg, Johan (red.) (2016). Svenska designmöbler: made in Småland 1900-1999. 3. uppl. Vida museum: Johan Sjöberg

Sylvén, Torsten (2005). Mästarnas signaturer: snickarmästare, spegelmakare, stolmakare 1650-1850 : stämplar, namnteckningar, signaturer, etiketter. Stockholm: Prisma

Westergren, Christina, Waldetoft, Dan & Tornehave, Marie (red.) (2013). Bygga och bo: Nordiska museets och Skansens årsbok 2013. Stockholm: Nordiska museets förlag

1946 års möbelutredning (1947). Möbler: betänkande. Stockholm:

1946 års utredning angående kvalitetsforskning och konsumentupplysning (1949). Kvalitetsforskning och konsumentupplysning: betänkande. Stockholm:

Bestämmelser angående märkningsplikt beträffande möbler m.m., utfärdade av Statens priskontrollnämnd den 13 febr. 1948.


Otryckta källor

Medlemsmatrikel för Sveriges Möbelindustriförbund
Sveriges Möbelindustiförbund, Styrelseberättelse 1960