Möbelns ursprung


Möbler har i enkla och mer eller mindre primitiva former förekommit sedan tidernas begynnelse. Fram t.o.m. medeltiden så är det företrädesvis stolar och bord som kompletterade den då i huvudsak väggfasta inredningen.

Ordet möbel har sitt ursprung i latinets ”mobilis” som betyder ”rörlig”. I västerländsk möbelkultur är det är i renässansens Italien man i samband med det ökade antalet stadsbildningar under 1400-talet kom att utveckla nya möbelformer såsom kistor, skåp, sängar, bord och nya stolstyper. Möbelkultur ska i det här sammanhanget förstås i betydelsen föremål skapade för städernas borgare och ämbetsmän men också för landsbygdens präster och adelsmän, föremål och möbeltyper som förvisso kom att efterbildas av landsbygdens hantverkare. 

I Sverige det är först under 1500-talets andra hälft som fast inredning utifrån kontinentala förebilder börjar kompletteras med lösa inredningsföremål, inledningsvis framförallt med bord och stolar men fr.o.m. 1600-talet också i tilltagande omfattning med skåp och sängar.

Åter