Skrån

Efterfrågan på alltmer differentierade möbeltyper kom att innebära att möbelhantverkare på motsvarande sätt som andra specialiserade hantverkare organiserade sig i skrån, dvs. föreningar avsedda att värna yrkets intressen och inte minst då försöka tillskapa produktionsmonopol. Bildandet av skrån var också ett sätt att tillgodose behovet av kvalitetskontroll och att motverka prisfluktuationer. Det äldsta möbelsnickarskrået i Sverige är Stockholms Snickarämbete instiftat 1574. Skrån förekom också i andra städer bl.a. i Göteborg, Karlskrona och Jönköping.

Skråna sörjde också för yrkesutbildning i ett system där lärlingar kunde bli gesäller och gesäller mästare. I syfte att sörja för att verkstäderna skulle ha full sysselsättning begränsades dock antalet mästare av skråna.


Åter